TUINONDERHOUD

Het juiste onderhoud kenmerkt zich in de kwaliteit van de tuin. Iedere tuin vraagt dan ook een eigen plan van aanpak. Wij verzorgen onderhoudsplannen in alle maten. Kiest u voor totaalonderhoud, een samenwerking waarin we samen de tuin onderhouden, of toch liever incidenteel?
Aan de hand van uw wensen stellen wij een plan op waarin u kunt vinden wanneer het onderhoud plaats vindt en welke werkzaamheden er worden uitgevoerd.

Bij achterstallig onderhoud streven wij naar een meerjarige samenwerking. Hierdoor kunnen we specifiek onderhoud en bemesting toepassen waardoor de tuin weer zijn oude waarde krijgt. 

Het tuinonderhoud betreft o.a.

  • Snoeien hagen en vormen
  • Gazon onderhoud (verticuteren, beluchten maaien)
  • Onkruid wieden en onkruidbestrijding (half)verharding
  • Bemesting (bemestingsplannen a.d.h.v. bodemonderzoek)
  • Algemeen snoeiwerk en boomverzorging
  • Maai werkzaamheden

Alle werkzaamheden kunnen zowel incidenteel als op (flexibel)contractbasis uitgevoerd worden. U geniet van een voordeel wanneer u kiest voor een onderhoudscontract!