TR Tuindesign, een gedreven hoveniersbedrijf

TR Tuindesign is een gedreven hoveniersbedrijf, gelegen in Gaanderen (Achterhoek). Wij werken voor verschillende opdrachtgevers, zowel particulier als zakelijk. Wij onderscheiden onszelf door een persoonlijke aanpak en door ons oog voor detail.

In onze optiek is uw buitenruimte een belangrijke leefruimte en moet een tuin uitnodigen om er tijd in door te brengen.
Het is de omlijsting van uw woning en draagt bij aan uw woongenot.

VCA Certificering 

We zijn VCA** gecertificeerd en waarborgen hierdoor een veilige manier van werken. Door het VCA**-certificaat wordt in de praktijk gewerkt volgens de Arbowet- en regelgeving. Door het houden van bijvoorbeeld toolboxmeetings en een risico inventarisatie- en evaluatie, worden medewerkers geïnstrueerd. Er wordt aantoonbaar toegezien op veilig werken.
Door het kwaliteitssysteem staat het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers binnen het onderhoudsteam op een hoog niveau en zijn verbeteringen tijdens het proces gegarandeerd. Door het systeem wordt efficiënt gewerkt en de kans op falen geminimaliseerd. Door de certificering wordt kwaliteit binnen de organisatie gewaarborgd

VCA
Groenkeur

Groenkeur-certificering

Ook beschikken wij over eeGroenkeur-certificaat voor de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen. Houders van Groenkeur zijn verplicht om volgens vaste kwaliteitseisen het werk af te leveren. Tevens stelt de Groenkeur een aantal minimumeisen aan de bedrijfsvoering (de manier van werken) om te garanderen dat afspraken worden nagekomen.

De kracht van het kwaliteitskeurmerk Groenkeur BRL Groenvoorzieningen zit in de meetbare vakbekwaamheidseisen. Deze verplichting is er om jaarlijks bij de keuring van projecten te bewijzen dat de kwaliteitsdoelstellingen uit het bestek gehaald zijn.

NEN-EN-ISO-certificering

Last but not least zijn wij houder van het NEN-EN-ISO certificaat. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze houdt in dat het managementsysteem over voldoende kwaliteit beschikt. Onze diensten voldoen aan de eisen van onze klanten en zijn conform de wet- en regelgeving. Daarnaast wordt er gereflecteerd en worden processen verbeterd om de kwaliteit van onze diensten te verhogen.

ISO
Directie
Directie TR Tuindesign

Links op de foto: Jeroen Helming en Fabian Hendriks; sinds 2020 eigenaren van TR Tuindesign.